2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis

Tarptautinė darbo diena

Gegužės 1-oji - tarptautinė darbo (kitur verčia - darbininkų) diena. Pamenu paradus (eitynes). Čia iš vaikystės. Linksmiausia ar įdomiausis buvo Berlyne, Kreucbergo (Kreuzberg) rajone stebėti eitynes. 2003 ar 2004 m. Ta dalis, kur stebėjome praėjo pakankamai ramiai ir nieko baisaus ar netikėto neįvyko. Tikrasis veiksmas vyko paskui, vakare, kai buvo niokojami automobiliai, dviračiai ir kt. materialus vietinių gyventojų turtas. Ne veltui Kreucbergo rajono (daugelis lygina jį su Vilniaus Užupiu ar Kopenhagos Kristijanija) gyventojai tą dieną nebūna namie, uždaro langines, jei tokios yra. Policija pasirengia sustiprintam budėjimui, nes tą dieną mėgsta žygiuoti neonaciai. Bet būna ir smagu - koncertai, renginiai ir kiti gatvės įvykiai, kurie sutraukia draugus ir pažįstamus kartu praleisti laiką.